Inventar

De følgende bildene viser inventaret i både hyttene og leilighetene. Alle foto: Fotograf Petter Solheim.